KlinikaRafael

Kompletní a bezbolestná stomatologická péče pod jednou střechou. Specializujeme se na kompletní rekonstrukce chrupu a stomatochirurgii. Pro kvalitní a bezbolestné ošetření využíváme nejmodernější přístrojové vybavení.

Komplexní stomatologická péče

Dentální péče

Zubní implantáty

Zub­ní implan­tát je umělá náhra­da zubu, která je vsazena pří­mo do čelisti. Plní všech­ny funkce původ­ního zubu a navíc je jeho přirozenou a věrnou kopií.

Číst více
Zubní implantáty

Ošetření laserem

Ošetření laserem před­stavu­je nej­mod­ernější a zároveň šetrnou alter­na­tivu kla­sické vrtačky, kyret nebo ultra­zvuků k odstranění zub­ního kamene a chirur­gick­ého skalpelu.

Číst více
Ošetření laserem

Bez bolesti
a strachu

Účin­né inhalační anal­getikum s rych­lým nás­tu­pem, snad­ným podáváním a řízením, které se po ukončení inhalace rych­le odbourává z těla.

Číst více
Bez bolesti  a strachu

Moderní vybavení

3D Rentgen

3D tech­nolo­gie usnadňu­jící plánování implan­tátů i kom­plet­ní rekon­struk­ci chrupu. Dokážeme okamžitě měřit objem a vyhod­notit hus­to­tu kosti. Přístroj je vel­mi rych­lý a díky svým funkcím usnadňu­je 2D i 3D vyšetření.

Maxresdefault

Waterlase iPlus

Jed­ná se o špičkový stom­a­to­log­ický laser, který před­stavu­je zatím největší skok ve vývo­ji den­tál­ních laserů na tvrdé a měkké tkáně. Ošetření je pro pacien­ta kom­fort­ní a bezbolest­né, žád­né mikrofrak­tu­ry povrchu zubů a součas­ně dokon­alá laserová ster­il­izace tkání.

Waterlase iplus

Laser EPIC X

Diodový laser je jed­ničk­ou na součas­ném svě­tovém trhu diodových laserů. Vyniká čistým řezem v měkkých tkáních. Tato jedinečná vlast­nost je dána opti­mal­i­zo­vanou absorpcí v hemo­glo­binu a oxy­he­mo­glo­binu, a součas­ně i zvýše­nou absorpcí ve vodě. Oper­ační výkony jsou pro­to rych­le­jší a výrazně šetrnější k okol­ním tkáním.

Epic x

Cerec 3D

Přístroj vám dokáže během dvou hodin nahra­dit chy­bějící část zubu. Hlavní­mi výho­da­mi jsou vysoká odol­nost mater­iálu, žád­né smrštění, per­fek­t­ní esteti­ka, dokon­alé kon­tak­ty se soused­ní­mi zuby a krátký pra­cov­ní čas v ústech.

Cerec

Kde nás najdete?

Klinika Rafael

L. Váchy 1567
76001 Zlín - Prštné
Česká republika

+420 734 291 111
klinika@bezbolestne.eu

IČ: 65271696

Naplánovat trasu

Klinika

Mudr rafael chajrusev
MUDr. Rafael Chajrušev
Zubní lékař / majitel
Veronika kolmasova
Veronika Kolmašová
Asistentka
Eva simkova
Eva Šimková
Asistentka

Napsali o nás

Pana doktora Chajruševa nejen můžu, ale přímo musím doporučit. Je to výborný lékař. Kdybych zůstala u svého bývalého lékaře a nepřešla k němu, asi bych do dnešní doby byla bez zubů! Je to výborný odborník a jeho přístup k pacientům je skvělý! Navíc má také výborné sestřičky, které o pacienty maximálně pečují!

Martina

Byla jsem zde ošetřena panem doktorem Rafaelem, který se ptá, trpělivě odpovídá na mé otázky a je milí ke všem. Ráda se k němu vracím. Sestřičky jsou ochotné a vstřícné. Je to velmi sympatická a moderní klinika.

Petra

Pana doktora velmi doporučuji. Opravil mi mé zoubky tak, že se už nestydím usmát :-) Připadám si sebevědomější a to je takřka k nezaplacení. Chodíme k němu celá rodina a máme všichni úsměvy jako z reklamy :-)

Michal