Rafael dentální klinika: SLUŽBY

Endodoncie - léčba kořenových kanálků

Při značném poškození korunky, odumření zubní dřeně nebo před zhotovením některých protetických výrobků (korunky, můstky) je nutné ošetřit kořenové kanálky. Správně provedený výkon zaručí dlouhodobé využití zubu. V naší ordinaci provádíme endodontické ošetření vždy v místním znecitlivění pomocí nejmodernějších technik ošetření a přístrojového vybavení.

Stavba zubu

Zub se dělí na korunku, krček a kořen. Na povrchu své korunky je zub chráněn zubní sklovinou, která je velmi tvrdá, neboť obsahuje až 98% minerálů. Tato část zubu není citlivá. Pod sklovinou se nachází zubovina nebo dentin. Je měkčí a její strukturou procházejí nervová vlákna z dřeňové dutiny k povrchu zubu. Zubní dřeň je ukryta v jádru zubu, obsahuje cévy, pojivovou tkáň a velké množství nervových vláken, tudíž je velmi citlivá. Nervy procházejí z dřeňové dutiny v korunce zubu tzv. kořenovými kanálky, které vyúsťují na povrch kořene zubu do kosti v čelistech. Kořenové kanálky jsou poměrně nepravidelné, některé zuby mají 3 kořeny a 3-4 kořenové kanálky, jiné pouze jeden kořen a 1-2 kanálky.

Ke kosti je zub připojen vazivovou tkání vyplňující úzkou štěrbinu mezi kořenem pokrytým zubním cementem a kostí. Směrem ke korunce, kde končí kost, přechází vazivo do dásně. Zánět ve dřeni nejčastěji vzniká v okamžiku, kdy neléčený zubní kaz pronikne zubní sklovinou hlouběji do zubu a zánět se pak kořenovými kanálky šíří dál. Onemocnění se nejčastěji projevuje tepavou bolestí a postupně dochází k odumření dřeně.

Dřeň může také odumřít v důsledku úrazu nebo při trvalém fyzikálním nebo chemickém dráždění např. při nedostatečném vytvrzení některých druhů výplní. V takovém případě se odumřelá dřeň infikuje krevní cestou a rovněž může způsobit zánět v okolí hrotu kořene.

Příznaky a stanovení diagnózy

Při vzniku akutního zánětu zubní dřeně, kdy se projevuje následujícími obtížemi, je obvykle nezbytné odstranění nemocné dřeně a ošetření kořenového kanálku.

  • bolestivost zubu bez předchozího podráždění
  • zvýšená citlivost na studené a na teplé
  • bolest se zhoršuje po ulehnutí a má pulsující tepavý charakter
  • v některých případech se objevuje bolest na skus a na poklep

Pokud zub není včas ošetřen, dřeň odumře a infekce se rozšíří kořenovým kanálkem do kosti v oblasti hrotu zubu. V takovém případě může vzniknout zánět, který proniká až do kostního lůžka zubu, které nenávratně poškozuje. Odtud se může šířit do okolní kosti, vytváří se hnis, který nakonec pronikne kostí až pod sliznici. V takovém případě už se jedná o kolemčelistní zánět (absces), obvykle doprovázený vysokou teplotou a celkovou zchváceností. V tkáních okolo bolestivého zubu vzniká otok, kůže i sliznice jsou zarudlé a výrazně bolestivé na dotyk. Takový zánět je potřeba co nejdříve ošetřit, neboť hrozí jeho další šíření a ve výjimečných případech může ohrozit i život pacienta!

Stanovení diagnózy zubní lékař provede na základě důkladného vyšetření doplněného o vyšetření rentgenové. RTG snímek ukáže ošetřujícímu lékaři, jaký je průběh kořenových kanálků a zda bude vůbec technicky možné ošetření provést.

Endodoncie Endodoncie Endodoncie Endodoncie
zubní kaz proniká ke dřeni,
kde způsobuje zánět šířící
se kořenovým kanálkem ke kosti
vyčištění kořenového kanálku
kořenovým nástrojem
zaplnění kořenového kanálku
desinfikujícím materiálem
nasazení korunky
na ošetřený zub

Ošetření kořenového kanálku

EndodoncieNejprve se aplikuje místní anestézie, aby se předešlo bolestivosti zákroku.

Aby zub mohl být zachráněn, musí být odstraněny příčiny onemocnění, nikoliv pouze jeho příznaky. Před provedením celého ošetření musí být přesně změřena délka kořenového kanálku pomocí přístroje apexlokátoru RAYPEX 5, popřípadě pomocí rtg snímku.

EndodonciePo přesném stanovení délky kořenového kanálku je nutné důkladně odstranit a vypreparovat veškerou zanícenou a zničenou tkáň ručními nikl-titanovými nástroji nebo provést strojové opracování rotačními nástroji Mtwo pomocí přístroje ENDO IT PROFESIONAL. Poté kanálek vyčistit a vydezinfikovat.

BeeFillPo preparaci a dezinfekci následuje kvalitní hermetické zaplnění kořenového kanálku po celé jeho délce rozehřátou gutaperčou pomocí přístroje BeeFill.

EndodoncieBeeFill vyplňuje dutiny v zubu pomocí teplé hmoty gutaperči. Tato hmota je chemicky podobná přírodnímu kaučuku. Při teplotě okolo 20 °C je tuhá, málo elastická a křehká. Po zahřatí na 50 °C se stáva měkkou a tvárnou. Při vyšších teplotách tekutou.

Díky těmto vlastnostem vyplní dokonale veškeré dutiny, hlavní i vedlejší kanálky v zubu při jakkoliv komplikovaném tvaru těchto dutin.

EndodonciePo zaplnění kanálku lékař provede kontrolní RTG vyšetření, aby se přesvědčil o kvalitě provedeného ošetření a případné nedostatky ihned odstraní.

Zub s kvalitně zhotovenou kořenovou výplní v ústech pacienta zůstává nadále s perspektivou fungování desítek let nebo dokonce doživotně. Je však nutno dodat, že "mrtvý" přestože dokonale endodonticky ošetřený zub je křehčí než zub živý a proto velmi záleží na následném ošetření - dostavbě korunkové části zubu. Ve většině případů se po ošetření kanálků zubu doporučuje zhotovení korunky nebo endokorunky (CEREC). U zubů, které nejsou příliš oslabeny je dostačující zhotovení výplně ať již amalgamové nebo bílé.

 

Prevence

PrevencePreventivní opatření, které zabrání vzniku zánětu zubní dřeně jsou shodná s pravidly prevence zubního kazu. Spočívá největší měrou v důsledném a opakovaném odstraňování zubního plaku pravidelným čištěním zubů správnou technikou nejméně 2x denně včetně čištění mezizubních prostorů zubní nití a mezizubním kartáčkem.

Dále je důležité omezit konzumaci sladkostí. Pokud jim přesto vyjímečně neodoláte, vyčistěte si po mlsání zuby nebo alespoň žvýkejte po jídle žvýkačky bez cukru. Velký význam v boji se zubním kazem mají fluoridy, které posilují zubní sklovinu.

V neposlední řadě je nutné pravidelně absolvovat návštěvu zubního lékaře a to alespoň jednou za půl roku. V případě podezření na zubní kaz v dutině ústní, nebo pociťujete-li v ústech jakoukoli bolest, ihned navštivte svého zubního lékaře. Totéž platí, vypadne-li vám výplň z již ošetřeného zubu.

 

facebook
twitter
wifi
Přijďte si i vy pro nový úsměv
ordinační hodiny
ohodnoťe naši práci
dárkové poukázky
e-mail

Rafael dentální klinika, Zlín, Česká republika

734 291 111 / 776 800 312

úvodklinikatýmděti3D prohlídkaslužbyhodnocení certifikacekontakt